OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000312067, REGON 141544297, NIP 1080005826. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.100.000 zł i został w pełni opłacony.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lipca 2009 roku.

Zarząd Towarzystwa:

  • Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu
  • Ewa Dubicka, Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Towarzystwa:

  • prof. UMK, dr hab. Marek Sobczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wojciech Bąk, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Pawlicka, Członek Rady Nadzorczej

 

Zasady Ładu Korporacyjnego

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Schemat Organizacyjny

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji

Polityka informacyjna

RODO

Polityka Zaangażowania Funduszy

Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania Funduszy - rok 2020

Informacja w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

 

Strefa Klienta
Użytkownik:
Hasło: