OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000312067, REGON 141544297, NIP 1080005826. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.100.000 zł i został w pełni opłacony.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lipca 2009 roku.

Zarząd Towarzystwa:

  • Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu
  • Ewa Dubicka, Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Bukowski, Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Towarzystwa:

  • prof. UMK, dr hab. Marek Sobczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wojciech Bąk, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Justyna Postępska, Członek Rady Nadzorczej

 

DOKUMENTY

Schemat organizacyjny

 
Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych w spółki notowane na rynku regulowanym (Polityka zaangażowania Funduszy)

 

 

Strefa Klienta
Użytkownik:
Hasło: