OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. specjalizuje się w oferowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

Istota takich funduszy polega na tym, że w przeważającej mierze inwestują one środki klientów w aktywa, które nie są notowane na rynkach regulowanych, a więc w aktywa inne niż akcje giełdowe czy obligacje Skarbu Państwa.

Fundusze aktywów niepublicznych mogą lokować środki klientów w udziały w spółkach z o.o., obligacje spółek niegiełdowych, nieruchomości, a nawet w dzieła sztuki czy statki morskie.

Fundusze aktywów niepublicznych mają jeszcze jedną specyficzną cechę – zwykle jeden fundusz oferowany jest jednemu inwestorowi i członkom jego rodziny. Fundusz taki nie jest zatem usługą masową, kierowaną do wielu klientów.

OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych kieruje swoją ofertę przede wszystkim do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub w formie spółek.

Dzięki ofercie Towarzystwa, przedsiębiorcy mogą odnosić długoterminowe korzyści poprzez:

  • Skupienie różnych przedsięwzięć biznesowych w jednym miejscu, co ułatwia później zarządzanie operacyjne i finansowe przedsiębiorstwami
  • Optymalizacja podatkowa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie prowadzonych nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
  • Bezpieczeństwo prawne i skuteczna ochrona własności oraz indywidualnych interesów przedsiębiorcy dzięki realizowaniu przez fundusz polityki inwestycyjnej dostosowanej do potrzeb inwestora
  • Możliwość finansowania działalności gospodarczej zarówno na poziomie funduszu, jak i spółek posiadanych przez fundusz (kredyty bankowe, emisja obligacji, publiczna emisja akcji przez spółki)
  • Anonimowość w prowadzeniu działalności gospodarczej
  • Łatwy i efektywny kosztowo sposób dziedziczenia majątku

 

Strefa Klienta
Użytkownik:
Hasło: