06/05/2016 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, 10-109 Olsztyn, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm. – zwanej dalej Ustawą), jako Likwidator Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

więcej »

22/04/2016 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, 10-109 Olsztyn, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm. – zwanej dalej Ustawą), jako Likwidator Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

więcej »

08/04/2016 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, 10-109 Olsztyn, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm. – zwanej dalej Ustawą), jako Likwidator Ostoja II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

więcej »

Strefa Klienta
Użytkownik:
Hasło: